Escoleta Matinera

El centre disposa de servei d’Escoleta matinera.

Els horaris d’entrada son els següents:

7:45

8:05

8:25

El preus del servei son els següents:

1 alumne: 20 €/ mes

2 germans: 30 € / mes

3 germans: 40 € / mes

1 dia eventual: 3 €/ alumne

ESCUELA MATINERA

El centro dispone de servicio de Escuela matinera

Los horarios de entrada son los siguientes:

7:45

8:05

8:25

Los precios son los siguientes:

1 alumno: 20 €/ mes

2 alumnos: 30 € / mes

3 alumnos: 40 € / mes

1 dia eventual: 3 €/ alumno