Plegats

Plegats és una experiència que venim fent des de fa uns quants anys amb èxit. Es tracta de compartir una sessió quinzenal amb mestres, alumnes, famílies i treballadores de serveis socials. Cada trimestre es fa amb un grup diferent d’educació infantil. Els principals objectius que ens proposam són:

  • Crear vincle amb les famílies.
  • Desenvolupar actituds que han de dur cap a la millora de les aptituds parentals.

Als diferents blogs d’educació infantil podreu veure algunes de les experiències que duim a terme.