LECXIT: lectura per a l’èxit educatiu

El CEIP Joan Capó és un dels centres pioners a les Balears en aplicar aquest programa.

Lecxit té per objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. Des del projecte tenen el repte de garantir que tot l’alumnat finalitzi l’etapa de primària amb un nivell de competència lectora que els asseguri el seu desenvolupament educatiu i social.

Lecxit també ofereix orientacions i materials a les famílies per implicar-les en la millora dels hàbits lectors i  es coordina amb els centres educatius.

Mé informació a la seva pàgina web oficial:

Logotip Lecxit