Recursos humans

Equip directiu:

Xisca Chacopino

Directora i suport a 1r cicle de primària

Débora García Cap d’estudis i AL a 3 anys
Francinaina Antich Secretària i suport a 2n cicle de primària

Tutories:

Marc Salas 3 anys
Silvia Escobar 4 anys
Jordi Triay 5 anys
Carme Font 1r de primària
Bea Amer 2n de primària i coordinadora del 1r cicle
Javier Vazquez 3r de primària
Elisa Batle 4rt de primària i coordinadora del 2n cicle
Cati Vadell 5è de primària 
Victor Galvez 6è de primària i coordinador del 3r cicle
Eliseu Pastor Suports a primària, coordinació TIC i coordinació Biblioteca

UOEP:

Rosa Cladera Orientadora
Rut Nicolau PTSC
Sebastia Sans PT i referent de suport a 1r cicle de primària
Laura Villaret +1 i coordinadora d’infantil
Elena Tous AL Infantil i 1r, 2n i 3r de primària
Bàrbara Campins PT i referent de suport a 2n cicle de primària
Natalia Ramos PT i referent de suport a Infantil
Marina Mestre PT i referent de suport a 3r cicle de primària
Ester Ferrero AL 4t, 5è i 6è de primària
Maria Gema Lucha ATE

Especialistes:

Ester Rámirez Anglès
Carme Picó Música, plàstica
Irene Cazorla Educació física
Consuelo Gómez Religió

Altres professionals:

  Fisioterapeuta
Pablo Corbacho Conserge
  Dinamitzadora d’ús del català
Elhousseine Zaouia Mestre de llengua i cultura marroquina
  Psicomotricitat
  Psicomotricitat
  Psicomotricitat
  Monitora de futbet
  Monitora de patinatge
  Monitora de patinatge
  Coordinadora de patinatge
Noemi Personal de neteja
Carmen Montero Personal de neteja
Humaira Monitora de menjador
Paqui Monitora de menjador
Esther Monitora de menjador
Miquel Ângel Monitora de menjador
Mari Monitora de menjador