Recursos humans

Equip directiu

Xisca Chacopino

Directora i suport a infantil i 1r cicle de primària

Débora García Cap d’estudis i suport a 2n cicle de primària
Francinaina Antich Secretària, PT i suport a 3r cicle de primària

Tutores

Marc Salas 3 anys
Silvia Escobar 4 anys
Jordi Triay 5 anys
Carme Font 1r de primària
Bea Amer 2n de primària i coordinadora del 1r cicle
Javier Vazquez 3r de primària
Elisa Batle 4rt de primària i coordinadora del 2n cicle
Cati Vadell 5è de primària 
Cati Vadell 6è de primària i coordinador de 3r cicle
Eliseu Pastor Suports a 3r, 4t, 5è i 6è, coordinació TIC i coordinació Biblioteca

UOEP

Rosa Cladera Orientadora
Rut Noemi Nicolau PTSC
Sebastia Sans PT i referent de suport a 2n
Laura Villaret +1 i coordinadora d’infantil
Elena Tous AL i referent de suport a 1r de primària
Bàrbara Campins PT, referent de suport a 3r de primària
Natalia Ramos AL i referent de suport a 4t de primària
Marina Mestre PT i referent de suport a 5è i 6è de primària
Ester Ferrero AL
Maria Gema Lucha ATE

Especialistes

Ester Rámirez Anglès
Carme Picó Música, plàstica
Irene Cazorla Educació física
Consuelo Gómez Religió

Altres professionals

Yolanda García Fisioterapeuta
Pablo Corbacho Conserge
  Dinamitzadora d’ús del català
  Mestre de llengua i cultura marroquina
Evelyn Psicomotricitat
Maria Psicomotricitat
Carlos Psicomotricitat
Samanta Monitora de futbet
  Monitora de patinatge
Cintia Monitora de patinatge
Esther Coordinadora de patinatge
Noemi Personal de neteja
Carmen Montero Personal de neteja
Humaira Monitora de menjador
Paqui Monitora de menjador
Esther Monitora de menjador
  Monitora de menjador
  Monitora de menjador