Dinamització lingüística

Com a part de la nostra formació, enguany hem rebut durant els mesos de gener i febrer la visita d’una dinamitzadora que dedicava el seu horari a fer activitats significatives i lúdiques que tenien com a principal objectiu el desenvolupament de l’ús de la llengua catalana al centre.

S’han fet jocs d’expressió oral basats en la pròpia expressió oral i també en el moviment corporal tant al temps de classe com al temps d’esplais.