PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 24-25. LLISTAT DE PLACES VACANTS

Llistat de places vacants

Aquest llistat és només orientatiu, i l’adjudicació d’aquestes vacants dependrà de la tipologia de la plaça (alumnat ordinari / amb NEE / amb NESE). A més, està subjecte aposteriors adjudicacions (d’alumnat nouvingut / per canvis extraordinaris de centre).