Presentació

El CEIP Joan Capó té els següents espais:

3 aules d’educació infantil.

6 aules d’educació primària.

1 aula de música.

1 aula de plàstica.

1 aula d’audició i llenguatge.

1 aula multiusos (biblioteca/sala d’informàtica).

2 aules desdoblades.

1 aula de psicomotricitat/saló d’actes.

1 aula exterior.

1 zona de terra.

1 despatx EOEP.

1 despatx direcció.

1 despatx secretaria.

1 espai per al conserge.

1 sala de mestres.