Escoleta matinera

El centre disposa de servei d’Escoleta matinera.

Els horaris d’entrada son els següents:

7:45

8:05

8:25

El preus del servei son els següents:

1 alumne: 10 €/ mes

2 alumnes: 15 € / mes

1 dia eventual: 2 €/ alumne

Escuela matinera

El centro dispone de servicio de Escuela matinera

Los horarios de entrada son los suguientes:

7:45

8:05

8:25

Los precios son los siguientes:

1 alumno: 10 €/ mes

2 alumnos: 15 € / mes

1 dia eventual: 2 €/ alumno